Værdigrundlag

Gunslevholm Idrætsefterskoles værdigrundlag bygger på et grundsyn om dannelse til et demokratisk samfund. På skolen lægges vægt på gradvist at fremme elevernes positive karakteregenskaber, så de får mulighed for at udvikle ansvarlighed, mod, selvdisciplin, ærlighed, selvindsigt, engagement, åbenhed og empati.

 

Det er målet at skabe et undervisningsmiljø, som er kulturbærende og kan bidrage til forundring og inspiration hos den enkelte til at lære mere om den verden, som den unge skal agere i og være med til at forvalte. Alle elever skal løbende igennem skoleåret udfordre og afprøve deres individuelle og holdmæssige idrætslige, praktisk/musiske og skolefaglige færdigheder i form af kampe, opvisninger, konkurrencer, forestillinger og fremlæggelser.

 

På Gunslevholm Idrætsefterskole vægtes elevernes muligheder for udvikling af livskompetencer; personlige, skolefaglige, idrætslige, musisk/kreative og sociale, det prioriteres bl.a. gennem mødet med naturen.

Skolens dagligdag tilrettelægges, så undervisning, fællesskab og samvær skaber muligheder for elevernes  alsidige udvikling. Fællesskabet bliver berigende, når det baseres på fælles, lige rettigheder og pligter samt på principper om ligeværd, fairness og retfærdighed.

Det er afgørende, at fællesskabet prioriteres i skolens dagligdag, mange gøremål og aktiviteter, hvor alle skal bidrage og være aktivt deltagende.

Den enkelte skal forstå og acceptere, at det forpligtende fællesskab overordnet set kommer før den enkeltes behov, samtidig med, at den enkeltes integritet bevares.