Skolekreds

Skolekredsen er skolens bagland, som er den medlemsskare, der er interesseret i skolens virke, formål og idegrundlag. Som skolekredsmedlem har du medindflydelse og ansvar for, hvem der skal vælges ind i bestyrelsen.

Den 7 personers bestyrelse vælges på den årlige generalforsamling i april måned og har den overordnede ledelse af skolen - herunder ansvarlighed for skolens økonomi.

Som medlem modtager du:

  • indbydelse til relevante arrangementer på skolen inkl. skolens fællesprojekt
  • indkaldelse til den årlige generalforsamling i april
  • nyhedsbreve om skolens virke og aktiviteter via e-mail

 

Indmeldelse i Gunslevholms Skolekreds


 Ja