Regler for 35. årgang

Gunslevholm Idrætsefterskole

Dagens rytme

Kl. 7:00

Morgenmad

Kl. 7:20-7:45

Områderengøring

Kl. 12:00

Middagsmad

Kl. 15:00

Eftermiddagsforfriskning

Kl. 17:30-18:15     

Aftensmad

Kl. 18:30-19:30

Stilletime

Kl. 21:00

Aften-the

Kl. 21:45

Fællesområder forlades

Kl. 22:00

Egen bygning

Kl. 22:30

Eget værelse

Kl. 22:45

Sluk lyset

Alkohol

Det er ikke tilladt at indtage eller være i besiddelse af alkohol under opholdet på skolen. Dette gælder også under rejse til og fra skolen.

Overtrædelse kan medføre bortvisning fra skolen og afslutning af skoleopholdet.

Skolen er røg og tobaksfri

Som elev på Gunslevholm må man ikke ryge eller benytte andre tobaksformer under opholdet på skolen. Dette gælder også til og fra skole, samt når man er uden for skolen, som en del af opholdet.

Overtrædelse af reglen vil betyde, at skolen kan se sig nødsaget til at afbryde skoleopholdet.

Euforiserende stoffer

Vi anser det for uforeneligt med et efterskoleophold på Gunslevholm, at være i besiddelse af og/eller indtage euforiserende stoffer. Dette gælder i hele skoleåret, inklusiv weekender og ferier. Vi forbeholder os ret til, ved skærpet mistanke, at gennemføre en test som grundlag for vurderingen.

Ovenstående regel er også gældende ved misbrug af ellers lovlige stoffer med den formodede intention, at opnå en euforiserende virkning.

Overtrædelse af reglen medfører bortvisning fra skolen og afslutning af skoleåret.

Weekendprocedure

Man til- eller framelder sig til weekenden senest onsdag kl. 13:00 – det er som udgangspunkt ikke muligt at ændre denne status.

Reglen er lavet for at give køkkenet og vagthavende lærere de bedste muligheder for at levere weekender med kvalitet, til glæde for alle.

Badning

Det er ikke tilladt at bade ved vandet/havet uden opsyn af en lærer!

Mobiltelefon

Mobiltelefonen skal forblive på værelset med mindre andet er aftalt med en lærer. Dog må den medtages på ture ud af huset, hvor det er aftalt med lærer.

Ved overtrædelse af reglen inddrages mobiltelefonen i 5 dage på skolen.

Værelset

For at undgå unødvendig skade og slitage på værelset skal følgende retningslinjer overholdes:

  • Man må ikke flytte rundt på borde, skabe, reoler og lignende.
  • Man må ikke skrive/tegne på skolens inventar.
  • Opsætning af plakater og lignende må kun finde sted med brug af ”elefantsnot”.

I starten af skoleåret vurderes værelsets stand på en værelsesseddel – som igen ved afslutning eller flytning gennemgås og underskrives af eleven og læreren.

Overtrædelse af ovenstående regler vil blive vurderet og eleven vil være erstatningspligtig.

Levende lys

På grund af brandfare er det ikke tilladt at have levende lys på værelserne!

Elektriske apparater

Man må ikke have elektriske apparater og hårde hvidevarer på værelset. Dette indbefatter følgende:

  • TV og spillekonsoller
  • Køleskabe o. lign.
  • Toastere, brødristere og elkedler

Lyskæder skal være af typen med batteri.

Ture ud af huset

På cykleture skal eleverne altid bære cykelhjelm og refleksvest og man skal cykle på én række. På løbeture skal refleksvesten ligeledes være på!

Man må ikke løbe på rulleskøjter, skateboard og lignende på Stubbekøbingvej.

Hverdage

I hverdage må man tage på ture til Stubbekøbing og Nr. Alslev, hvis man ikke har timer. Man skriver sig på tavlen i Rød Bygning.

Weekend

I weekenderne må man, foruden Stubbekøbing og Nr. Alslev, tage til Vordingborg, Nykøbing og Næstved (altid i grupper).

Disse ture skal altid være aftalt med vagtlæreren!

Obligatorisk deltagelse

Der er mødepligt til alle timer og der føres fremmødeprotokol. Hvis man er skadet møder man alligevel til timer!

Alle måltider (morgen, middag og aften) er ligeledes obligatoriske.

Indkøb af mad

Da der er mødepligt til alle måltider, er det også her vi forventer, at I spiser.

Det er ikke tilladt at bestille eller hjembringe mad til skolen.

 

  Gunslevholm d. 6. august 2017