Skolefag

Vi arbejder seriøst og målrettet med vores skolefag og forventer samtidig, at eleverne yder den personlige indsats, det kræver at udvide og udvikle de faglige kundskaber.

Vores meget varierede og spændende skoleår med anderledes perioder, deltagelse i turneringer, skitur, musikteater o.m.a bevirker, at undervisningen og de faglige temaer/områder nødvendigvis samles i forløb af kortere eller længere varighed.

Dansk, engelsk og matematik er obligatorisk for alle elever.
Tysk eller fysik kan vælges.

Undervisningen er på 10.klasses niveau og det forventes, at du øver dig på at blive studieegnet.
Undervisningen er rettet mod efterfølgende studieforløb (ungdomsuddannelserne).
Undervisningen er rettet mod folkeskolens afsluttende skriftlige og mundtlige prøver.
Skoleholdene er på 23-25 elever.

Der arbejdes individuelt, i mindre grupper og på klassebasis.
For fagligt at tilgodese den enkelte elev, kan undervisningen i perioder være niveaudelt.
I slutningen af november gives standpunktskarakter i alle fagene samt en personlig udtalelse om eleven i forbindelse med forældresamtaler på skolen.

I foråret afvikler vi skriftlig terminsprøve i matematik, dansk, engelsk og tysk.
Alle elever skal arbejde med en obligatorisk selvvalgt opgave og afsluttende fremlæggelse.
Alle elever gennemgår brobygningsforløb på ungdomsuddannelserne.

På Gunslevholm Idrætsefterskole tilbyder vi ikke 9. klasse