Regler ang. sikkerhed til søs

1. Færdsel og aktiviteter på vand

Skolen har udelukkende aktiviteter på vand i perioden primo maj til ultimo september.

Aktiviteterne foregår kun i 1-mands kajakker.

Skolen er i besiddelse af 14 en-mands-kajakker, godkendte til skolebrug og vedligeholdelse.

Kun lærer/instruktører bruger disse i undervisningsregi med elever.

Ansvarlig lærer skal være i besiddelse af mindst EPP brugerniveau 3 og instruktørniveau 2.

Ansvarlig lærer tjekker kajakkernes vedligeholdelsesstand (før hver sejllads) og sørger for eftersyn før hver sæson.

Kajaksejlads (15.5 - 30.9) omhandler for langt størstepartens vedkommende de gængse redningsøvelser efter kæntring, altid iført våddragt og svømmevest.

Indledningsvis gennemføres 200 m svømmeprøve i ikke roligt havvand.

Sejllads foregår KUN sammen med ansvarlig lærer.

Sejlads foregår KUN iført svømmevest.

Før hver lektion er vejrforhold undersøgt: Vindstyrke, vindhastighed og strømforhold.

Sejllads foregår KUN hvor alle elever kan bunde. Dog er sejllads ud og ind af Sortsø lystbådhavn undtaget.

Alle øvelser og al sejlads foregår så tæt på kysten som overhovedet muligt.

Der er redningsline, telefon og passende førstehjælpsudstyr til rådighed.

Til kajakaktiviteterne bliver der udarbejdet en sikkerhedsinstruks efter gældene regler.

 

Manifest om sikkerhed ved sejlads

Gunslevholm har tilsluttet sig efterskolernes manifest om sikkerhed til søs.

(manifestet kan hentes her)

Gunslevholm gennemfører sikkerhedstilsyn med kajakkerne. Rapport kan ses her.

 

Regler for brug af springcenter

Det gælder, at al undervisning og aktivitet i springcenterets trampoliner og springgrave KUN må udøves af lærer eller træner med gymnastiktrænerkursus 1, eller mere, udstedt af DGI eller DGF.
Kundskaber vedrørende:

 • Springsikkerhed
 • Modtagning
 • Biomekanik
 • Redskabs- og     springgravbrug
 • Skadesbehandling

skal således være opfyldt.
Det gælder i øvrigt, at trampoliner kun må benyttes, når der står autoriseret og mobil træner ved redskabet.
I øvrigt gælder følgende for skolens elever:

 

Regler for brug af springcenter (alle elever)

 • Ingen udendørssko i hallen (inkl. Klipklap, kinasko o.lign.)
 • Ingen sodavand/saftevand, slik, mad o. lign. i hallen.
 • Ingen smykker og synlige lynlåse på tøjet.
 • Tilladt at medbringe vandflaske.
 • Musikskab er forbudt for elever at betjene.
 • Brug af redskaber og springgrave sker kun sammen med gymnastiklærer.

 

For gymnastiklinie-elever på vagtaftener uden gymnastiklærer

 • Det er tilladt at bruge Airtrack til hæve/sænke-grav.
 • Det er forbudt at bruge Fast-track (trampolinbane).
 • Det er forbudt at bruge stortrampolin.
 • Det er forbudt at bruge trampet (minitrampolin).
 • Det er forbudt at springe til pommefrites-grav.
 • Der må aldrig springes alene.