Tilføjet den 20 maj 2014 | 11:18

Sociale klausuler

Gunslevholm Idrætsefterskole agter at følge bekendtgørelsens målsætning med 3,5% af de ansatte er med nedsat arbejdsevne. 

I 2013 havde vi 3,08 ansatte ud af det samlede årsværk 28,0 , der lå inde under den sociale klausul, dette svarer til 10,8% af de ansatte.

Dette er beskrevet og dokumenteret i skolens årsrapport fra 2013.