Evalueringsplan for Gunslevholm.

Plan udarbejdet i henhold til Lov nr.1522 af 27.12.2009. LBK nr.869 af 11.09.2009

Linjefag, skolefag, temafag og valgfag evalueres løbende af de ansvarlige lærer og elever. Evalueringen sker i mundtlig eller skriftlig form. Ansvarlig for opfølgning af evalueringerne er lærer / faggrupper / ledelse.
Dette sker løbende samt tre gange årlig ved afslutning af en periode.

Evaluering af anderledes perioder (introuge, alternativedage, festival, juledage, vinterlejrskole, prøveperiode, afslutningsuge) sker som afslutning på aktiviteten mundtligt og skriftligt først af eleverne og dernæst i lærerrådet.
Evaluering af Uv.miljø /trivsel sker hver 14.dag i samtaler på basishold med kontaktlærer. Lærerrådet og ledelsen orienteres / inddrages om nødvendigt.

Samlet Uv.miljø/trivsel undersøgelse afvikles skriftlig for eleverne december og juni. Ansvarlig for opsamling og handleplan er ledelse / SR /lærerråd .

Samlet evaluering af skolens arbejde, undervisning og kostskoleliv i forhold til værdigrundlag evalueres i maj af lærerrådet / ledelsen / bestyrelsen. Ansvarlig for opfølgning er bestyrelse / ledelse / lærerråd.


Medarbejdersamtaler afvikles årligt i november-december og maj-juni. Ansvarlig indkaldelse, afvikling og opfølgning er ledelse. Samtalerne tager udgangspunkt i et skriftligt oplæg fra forstander og opfølgning er medarbejder / ledelsen fælles ansvarlig for.

Udarbejdelse, afvikling og handleplan for APV er forstander og SR ansvarlig for sker mindst hvert andet år.
Medarbejderne og bestyrelsen orienteres om resultat og handleplan.

Det er vigtigt, at indholdet og resultaterne af de forskellige evalueringer anvendes til små justeringer eller større ændringer i det daglige arbejde såvel før planlægning af skoleårets kommende aktiviteter, rammer og ressourcer samt skoleåret som helhed.

 

EvalueringerOpfølgende handleplan