Terminsprøver

Som en naturlig del af skoleforløbet og de boglige fag afvikler vi skriftlige terminsprøver i december måned.

Prøverne har til formål at teste elevens faglige niveau samt øve eleven i at gå til skriftlig prøve.