Skriftlige/ og mundtlige prøver

Ved skoleårets sidste del ligger de mundtlige og skriftlige prøver.
Vi afvikler Folkeskolens 10.klasses prøve i alle fagene.

Eleverne har i prøveperioden mulighed for at forberede sig (læseferie) men skal blive på skolen. Hver eftermiddag tilbydes aktiviteter sat i gang af lærer, som eleverne vælge at deltage i, så kroppen også bliver udfordret i en tid med meget læsestof. Der vil desuden også afvikles en række timer i linjefagene som eleverne skal deltage i.