Undervisning på Gunslevholm

Vil du være elev på  Gunslevholm, skal du have lyst til at udvikle dig. Vi tager udgangspunkt i dit niveau, men forventer interesse og vilje fra din side til at yde dit bedste på alle områder.

For den meget talentfulde sammensætter vi i fællesskab med dig, landstræner, klubtræner og dine forældre et forløb som kan give dig optimale muligheder for udvikling.

Skoleåret er sammensat af tre hovedfelter:

  • Sport (linjefag) hvor du skal arbejde med personlig udvikling som idrætsudøver indenfor det mentale, fysiske, tekniske og taktiske.

    • Fodbold, Håndbold, TeamGym, Dans

    • Alle med 8 timer om ugen med meget dygtige undervisere / trænere.

  • Skolefag 10.klasse hvor du med udgangspunkt i dit faglige niveau ønsker at dygtiggøre dig fagligt.

    • Dansk, engelsk, matematik, tysk, fysik/kemi

  • Tema- valgfag hvor det mangfoldige hos dig skal udvikles. Musik, drama, kreativitet, udtryk, krop og bevægelse er her vigtige elementer.